Openingsuren

Zowel op de wachtpost als op huisbezoek zal een huisarts bereikbaar zijn via het telefoonnummer 03/886.16.16 U wordt tijdens de wachtdienst het vlotst geholpen op de wachtpost zelf. 

Tijdens de week is er geen wachtdienst in de huisartsenwachtpost

De wachtdienst tijdens de week (na 19u) wordt voor elke regio afzonderlijk georganiseerd door de betrokken huisartsenkring. Via het wachtnummer 03/886.16.16 krijg je een keuzemenu. Voor elke regio wordt je doorverwezen naar de lokale avondwachtdienst.

Wanneer je huisarts niet bereikbaar is, wordt het telefoonnummer van de vervangende huisarts op het antwoordapparaat vermeld.

Gemeenten

Klein-Brabant                                                                                                        

 • Bornem (Hingene, Mariekerke, Weert)
 • Puurs (Breendonk, Liezele, Ruisbroek)
 • Sint-Amands (Lippelo, Oppuurs)

Londerzeel

 • Londerzeel (Londerzeel St. Jozef, Steenhuffel - uitgezonderd Malderen)

Rupelstreek 

 • Aartselaar
 • Boom
 • Hemiksem
 • Niel
 • Rumst (Reet,Terhagen)
 • Schelle

Vaartland

 • Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk, Nieuwenrode)
 • Willebroek (Blaasveld, Tisselt, Heindonk)

Tarieven

Tijdens de wachtdienst worden de volgende tarieven toegepast.
 
•        Consultatie weekend/feestdagen:
           -
overdag (8u00 - 21u00):   39,50 euro
- 's nachts (21u00 - 8u00):  52,50 euro
•        Huisbezoek weekend/feestdagen:
- overdag (8u00 - 21u00):  59 euro
- 's nachts (21u00 - 8u00): 90 euro

Bestuur

De wachtpost wordt opgericht door de vier huisartsenkringen en vormt een onafhankelijke vzw. De wachtpost wordt geleid door de raad van bestuur die evenredig is samengesteld uit leden van de verschillende huisartsenkringen.
Het Bestuur van de wachtpost is als volgt samengesteld:
 
Voorzitter                               Dr. Paul Berwouts
Wachtdienstcoördinator      Dr. Stijn Van pelt
 
Penningmeester                    Dr. Jan Tersago
 
Bestuursleden                        Dr. Hilde De Wit
                                                Dr. Hans Cornelis

                       
De raad van bestuur vergadert maandelijks en superviseert de werking van de wachtpost. Een algemeen coördinator, Marijke Goossens, neemt in opdracht van het bestuur de dagelijkse leiding op zich. Deze werkt ook nauw samen met de arts die verantwoordelijk is voor de praktische regeling van de wachtbeurten en de rapportering ervan aan het RIZIV. Jaarlijks is er een algemene vergadering waarop alle deelnemende artsen zijn uitgenodigd. Vanuit deze algemene vergadering wordt om de 4 jaar de raad van bestuur gekozen.