Voor spoedeisende huisartsenzorg tijdens weekend en feestdagen


Openingsuren

Zowel op de wachtpost als op huisbezoek zal een huisarts bereikbaar zijn via het telefoonnummer 03/886.16.16 Tijdens de weekends van vrijdagavond 19 uur tot en met maandagmorgen 7 uur en op feestdagen van de avond voordien 19 uur tot de volgende ochtend 7 uur. U wordt tijdens de wachtdienst het vlotst geholpen op de wachtpost zelf. Wachtpost N16 staat in voor de huisartsenwachtdienst op het grondgebied van de hier opgesomde gemeenten. 

Tijdens de week...

Wanneer je huisarts niet bereikbaar is, wordt het telefoonnummer van de vervangende huisarts op het antwoordapparaat vermeld.

Na 19.00 uur tijdens de week

Op gewone werkdagen is er geen wachtdienst in de huisartsenwachtpost. De wachtdienst tijdens de week wordt voor elke regio afzonderlijk georganiseerd door de betrokken huisartsenkring. 
Via het wachtnummer 03/886.16.16  krijg je een keuzemenu. Voor elke regio wordt je doorverwezen naar de locale avondwachtdienst.

 

Gemeenten

Klein-Brabant                                                                                                        

Londerzeel

Rupelstreek 

Vaartland


Tarieven

Tijdens de wachtdienst worden de volgende tarieven toegepast.
 
•        Consultatie weekend/feestdagen:
           -
overdag (8u00 - 21u00):   39,50 euro
- 's nachts (21u00 - 8u00):  52,50 euro
•        Huisbezoek weekend/feestdagen:
- overdag (8u00 - 21u00):  59 euro
- 's nachts (21u00 - 8u00): 90 euro
 

Bestuur

De wachtpost wordt opgericht door de vier huisartsenkringen en vormt een onafhankelijke vzw. De wachtpost wordt geleid door de raad van bestuur die evenredig is samengesteld uit leden van de verschillende huisartsenkringen.
Het Bestuur van de wachtpost is als volgt samengesteld:
 
Voorzitter                               Dr. Paul Berwouts
Wachtdienstcoördinator      Dr. Stijn Van pelt
 
Penningmeester                    Dr. Jan Tersago
 
Bestuursleden                        Dr. Hilde De Wit
                                                Dr. Hans Cornelis

                       
De raad van bestuur vergadert maandelijks en superviseert de werking van de wachtpost. Een algemeen coördinator, Marijke Goossens, neemt in opdracht van het bestuur de dagelijkse leiding op zich. Deze werkt ook nauw samen met de arts die verantwoordelijk is voor de praktische regeling van de wachtbeurten en de rapportering ervan aan het RIZIV. Jaarlijks is er een algemene vergadering waarop alle deelnemende artsen zijn uitgenodigd. Vanuit deze algemene vergadering wordt om de 4 jaar de raad van bestuur gekozen.